دسته: طلاق

طلاق از جانب زوج

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق همسرش را بنماید . لیکن مطابق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرع و قانونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن ) به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع و مبارات ( در حد آنچه بذل شده باشد  و با رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .)   بیشتر بخوانید “طلاق از جانب زوج”

طلاق و اقسام آن

طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر ۲ قسم است: بائن و رجعی

۱- طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر،  حق رجوع وجود ندارد اما طلاق رجعی عکس آن است و مرد می تواند در زمان عده طلاق (سه ماه و ده روز ) از طلاق خویش منصرف شود و به زندگی برگردد. رجوع به هر لفظ و خطی که حکایت از بازگشت مهر و عطوفت فیمابین زن و شوهر دارد باز میگردد. بیشتر بخوانید “طلاق و اقسام آن”